วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เครื่องมือตัดผม

ชายชนะ
สอนใช้เครื่องมือตัดผม

ปัตตาเลี่ยนไฟฟ้า
ใบมีดปัตตาเลี่ยนชนิดบาง

ใบมีดปัตตาเลี่ยนชนิดหนา
ปัตตาเลี่ยนเดินลายเส้น
หวีซอยผม


กรรไกรฟัน


กรรไกรซอย


.ใช้เครื่องมือตัดผมถูกต้องตัดเป็นเร็ว
ครูสอนตัดผมซอยผมมืออาชีพ
สอนตัดผมซอยผมเป็นเร็วทรงผมทันสมัย
ชายชนะ
0813065169
วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เรียนตัดผมซอยผม ทุกวันอาทิตย์

เรียนตัดผมซอยผม ทุกวันอาทิตย์
เรียนตัดผมซอยผมเป็นเร็ว


เชิญนะครับ ผู้ที่สนใจ อยากจะตัดผมซอยผมเป็น
จะเป็นช่างสระไดร์อยู่แล้ว แต่อยากเป็นช่างซอยผม
หรือท่านที่ไม่มีประสบการณ์ด้านตัดผมมาเลย
แต่อยากเปลี่ยนอาชีพมาเป็นช่างผมชายชนะ
ครูสอนตัดผมซอยผมมืออาชีพ

เปิดสอนตัดผมซอยผมทุกวันอาทิตย์
เพียง 8 ครั้งเป็นช่างได้อย่างมั่นใจ

ไม่มีพื้นฐานเลยเรียนตัดผมเป็นเร็วได้


ด้วยอาจารย์ชายชนะ


สอนวิธีการตัดผมเป็นเร็วครูสอนตัดผมซอยผม


ประสบการณ์ 30 ปี

ใช้ปัตตาเลี่ยนซอยก็ได้
เรียนใช้ปัตตาเลี่ยนให้ถูกต้องตัดซอยผมแนวซาลอน

ทรงนี้เรียนเพียง 1 ชม.เท่านั้น
สอนตัดซอยแบบผมวัยรุ่น


ผมทรงนี้เรียน 1 ชม.ก็ตัดได้แล้ว


ผมทรงนี้เรียน 30 นาที
[ตัดได้เหมือนในภาพ]
ผมทรงนี้เรียน 2 ชม.
[ตัดได้เหมือนในภาพ]

ผมทรงนี้เรียน 1 ชม.
[ตัดได้เหมือนในภาพ]
ผมทรงนี้เรียน 1 ชม.
[ ตัดได้เหมือนในภาพ]
ผมทรงนี้เรียน 1 ชม.
[ ตัดได้เหมือนในภาพ]
ผมทรงนี้เรียน 1 ชม.
[ ตัดได้เหมือนในภาพ]


ผมทรงนี้เรียน 1 ชม
[ตัดได้เหมือนในภาพ]

เรียนตัดผมซอยผมเป็นเร็ว

พบกับชายชนะณ.บัดนี้

http://chanaprofessional.blogspot.com/
http://chanababer.blogspot.com/
http://tophair.blogspot.com/
http://newtophair.blogspot.com/
http://thaihair.blogspot.com/


ทรงผมทันสมัยสอนเป็นเร็ว
เรียน 8 วัน[40ชม.]
ตัดผมซอยผมได้ถูกต้อง


ครูสอนตัดผมซอยผมมืออาชีพ

ประสบการณ์สอน 30 ปี

ชายชนะ

0962400724